Skip to main content

Het demissionaire kabinet wil boeren uitkopen

06/09/2021
Beeld: Flickr / Lies Buyse

Het gaat helemaal niet snel als het gaat om de aanpak van klimaatverandering in Nederland. Maar het demissionaire kabinet wil daar verandering inbrengen. Het heeft ingrijpende plannen laten doorberekenen voor boeren door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Het demissionaire kabinet heeft scenario’s doorgerekend om de productierechten van boeren op te kopen en ook om landbouwgrond op te kopen. Het plan om de productierechten van boeren op te kopen, zou volgens de PBL-berekeningen zo’n 9 miljard euro kosten. Als ook de grond zou worden opgekocht, stijgen de kosten naar een geschatte 17 miljard euro

Bij die laatste optie is er sprake van onteigening van boerengrond, tot voor kort een taboe in Den Haag. De laatste optie komt omdat de huidige stikstofplannen simpel gezegd niet voldoende zijn om het huizenprobleem om te lossen. De plannen zijn nodig door een belangrijke bron van stikstof: Ammoniak, afkomstig van mest. 

LTO Nederland laat in een reactie weten niets in verplichting te zien. Boeren- en landbouworganisaties hebben zich altijd tegen verplichte uitkoop verzet. Dat leidde in het verleden tot meerdere boerenacties. Vanuit Den Haag klinkt nog altijd de wens dat er op vrijwillige basis genoeg stikstof kan worden bespaard. Een kleinere veestapel is inmiddels bespreekbaar voor meerdere politieke partijen, waaronder het CDA. 

Leave a Reply