Skip to main content

Dit is precies wat er mis is met de discriminerende opmerkingen van Erica Meiland

30/10/2021
erica meiland
Beeld: Instagram/EricaMeiland

Erica Meiland is deze week niet in het nieuws vanwege het succes van Chateau Meiland, maar vanwege haar Islamofobische opmerkingen over vrouwen die een hoofddoek dragen. Daarnaast heeft Erica zich ook discriminerend (en erg onwetend) uitgelaten over vluchtelingen. Zo verwijst ze naar vrouwen die een hoofddoek dragen als ‘pinguïns’ en noemt ze vluchtelingen ‘gelukszoekers’. Je hoeft geen genie te zijn om te weten dat dit soort uitspraken problematisch zijn, maar laten we toch even dieper ingaan op alles wat er mis is met de opmerkingen van mevrouw Meiland.

Het ‘feminisme excuus’

Het meest problematische aan vrouwen die zich negatief uitspreken over vrouwen die een hoofddoek dragen, is dat ze altijd feminisme als excuus gebruiken. Deze vrouwen spreken zogenaamd altijd vanuit ‘de vrijheid van de vrouw’ en omdat vrouwen gelijk zouden moeten staan aan mannen. Wat deze vrouwen, waaronder ook Erica en haar dochter Maxime Meiland, altijd vergeten, is dat vrijheid wil zeggen dat een vrouw álles kan dragen wat ze wil. Hieronder valt dus ook een hoofddoek. Het argument dat vrouwen moeten kunnen dragen wat ze willen, gaat niet alleen op voor vrouwen die zich schaars willen kleden. Dat argument slaat op alle vrouwen, zeker als je het op feminisme wil gooien. Dus ook de vrouwen die gesluierd, met een hoofddoek of een boerka over straat willen. Feminisme is niet alleen van toepassing op het moment dat het past in het Westerse beeld van vrijheid en/of gelijkheid.

“Intersectioneel feminisme is een vorm van feminisme die staat voor de rechten en empowerment van alle vrouwen, waarbij het feit van verschillen tussen vrouwen serieus wordt genomen, inclusief verschillende identiteiten op basis van radicalisering, seksualiteit, economische status, nationaliteit, religie en taal.”

Alia Dastagir

Om te spreken van feminisme, moet dit intersectioneel zijn. Dit wil zeggen dat er gedacht moet worden aan andere delen van iemands identiteit, die bijdragen aan de ervaringen van die persoon in de maatschappij. Islamitische vrouwen zijn niet slechts vrouw, ze zijn ook islamitisch. Degenen die opgroeien in een Westerse maatschappij, maken dus niet alleen seksisme, maar ook Islamofobie, discriminatie en soms ook racisme mee. Die gelaagdheid is duidelijk volledig onbekend voor Erica Meiland. En omdat die gelaagdheid onbekend voor haar is, zou ze zich niet uit moeten spreken over de vrijheid van islamitische vrouwen in een Westerse maatschappij. Op het moment dat zij zulke uitspraken doet, zijn het namelijk niet de mannen die de vrijheid van hun vrouwen beperken. Het zijn de witte, Westerse vrouwen die de vrijheid van islamitische vrouwen beperken.

De pure onwetendheid van Erica Meiland

Het is overduidelijk moeilijk, als niet onmogelijk, voor Erica Meiland om in te zien dat haar opmerkingen bijdragen aan de beperking van de vrijheid van vrouwen. Dit is logisch, omdat ze aangeeft ‘niet te geloven’ dat er vrouwen zijn die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen. Deze opmerking duidt niet alleen op een grote dosis onwetendheid, maar ook op een grote dosis arrogantie. Erica heeft namelijk het lef om tegelijkertijd te zeggen dat ze de Islam bestudeerd heeft. Indien zij dat echt gedaan had, zou ze weten dat de Islam niets anders doet dan de (keuze)vrijheid van de vrouw stimuleren.

Dat weet Erica natuurlijk niet, omdat ze de Islam natuurlijk niet écht bestudeerd heeft. Het is overduidelijk dat ze haar informatie niet heeft van moslims. Ik durf zelfs te wedden dat Erica nooit een islamitische vrouw spreekt. Het feit dat ze dit ook niet doet, voordat ze zulke uitspraken in de media doet, is ontzettend arrogant. Erica Meiland gaat ervan uit dat zij beter weet hoe het zit dan moslims zelf. Als platform Juice Channel haar uitspraken op Instagram plaatst, reageert dochter Maxime. ”Uit de cijfers blijkt dat dit de realiteit is”, zegt ze. Ik vraag me af over welke cijfers Maxime het heeft en hoe het onderzoek hiernaar uitgevoerd is. Bedenk je even dat er zo’n 2 miljard moslims op de wereld zijn. Hoe zouden de Meilandjes ooit weten hoeveel van die vrouwen gedwongen worden een hoofddoek te dragen?

”Ik ben echt niet tegen vluchtelingen, maar ik ben echt wel tegen mensen die hier komen om te profiteren. En dat zie je ook vaak bij die grens bij Zuid-Spanje. Dat zijn gewoon allemaal jonge mannen met een iPhone en een Adidas shirtje aan. Dan denk ik: dat is niet de bedoeling. Je moet mensen helpen echt uit het systeem te komen. Maar wees dankbaar, leer de taal, zet je in. Kijk maar naar Chinezen, daar hebben we toch ook nooit last van gehad? Die werken hard, die leren de taal, toch?”

Erica Meiland, over vluchtelingen

Vrijheid van meningsuiting of haatzaaierij?

Om maar niet te beginnen over haar uitspraken over vluchtelingen. Dit is natuurlijk een veel voorkomend vooroordeel onder witte mensen. Het idee dat mensen graag hun eigen land verlaten, om hier ’te profiteren’ van alles wat het Westen ze te bieden heeft. Ik heb dit altijd een zeer ironisch vooroordeel gevonden. Hoe arrogant is de gedachte dat mensen vrijwillig alles achterlaten om met niets te beginnen in een ander land? Om racisme en discriminatie mee te maken in een land dat ze niet kennen? Houd toch op, Erica. Om in 2021 nog steeds te denken dat vluchtelingen andere beweegredenen hebben dan dat het simpelweg niet leefbaar is in hun land van herkomst, is gewoon dom. Het getuigt van een gebrek aan kennis van de problemen in de wereld en zeker van andere culturen.

En dan de uitspraak ‘wees dankbaar’. Het maakt niet uit of je gevlucht bent of je bent geboren in Nederland, witte mensen vinden altijd dat mensen van kleur ‘dankbaar’ zouden moeten zijn voor… Voor wat precies? Voor het feit dat mensen in een land ‘mogen’ wonen, terwijl die maatschappijen opgebouwd zijn over de ruggen van mensen van kleur? Dankbaar voor het feit dat je als mens behandeld wordt? Dat is precies wat deze uitspraken zo problematisch maakt. Het wordt continu neergezet als ‘vrijheid van meningsuiting’, maar als je het mij vraagt is het haatzaaierij.

Dit soort uitspraken vinden hun basis namelijk in discriminatie en vooroordelen. Het is niet slechts een mening, zeker niet als je een publiek van miljoenen kijkers en lezers hebt. Wat Erica Meiland doet, is actief discriminatie en islamofobie voeden, in een maatschappij waar dit al gigantische problemen zijn. En het feit dat Erica niet in staat is dit in te zien, is voor mij het perfecte voorbeeld van wit privilege.

Leave a Reply